Şirketler için Hizmetlerimiz

ŞİRKETLER İÇİN ÖZEL HUKUKİ DANIŞMANLIK ve AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

Hukuk Büromuzca şahıslara verilen Avukatlık hizmetleri yanında farklı şirketlerin mevcut sorunlarına ve farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, çok daha ayrıntılı ve detaylı hukuksal hizmetler de verilmektedir.

A. AVUKATLIK HİZMETLERİ

Avukatlık hizmetleri şirketinizin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık hizmetleri; şirketinizce açılacak veya şirketiniz aleyhine açılmış veya açılacak her türlü davalarda şirketinizin temsili, ihtilaflı konularda şirketinize hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirketiniz vekilliğini, Mahkemeler, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay nezdinde üstlenmek.

B. İŞ HUKUKU ve ENDÜSTRİYEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bu çalışma, şirketiniz İnsan Kaynakları ve Personel departmanında kullanılmakta olan tüm dökümanların tek tek gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve başta İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu olmak üzere, Yönetmelikler ve sair ilgili mevzuata yönelik her türlü denetimin yapılması ve bu departmanların işleyişinin hukuka uygun hale getirilmesi ve ileride doğacak muhtemel ihtilaflara karşı hazırlıklı hale getirilmesidir. Bu detaylı çalışma ile yasalarca aranan ve buna bağlı olarak, gerek Bölge Çalışma Müdürlüğü, gerek SGK Bölge Müdürlüğü tarafından şirketlerin rutin denetlenmesinde aranan her türlü hukuksal ve sosyal kriterlerin oluşturulması ve uygulamaya alınması amaçlanmaktadır.

C. İCRA TAKİP HİZMETLERİ

Şirketinizin her türlü alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemler ile, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibidir. Bu anlamda, şirketinizin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının tahsili için hukuksal işlemlerini yapmaktır. Tahsil kabiliyeti olmayan dosyalarda açılacak ceza davalarının takibini yapmak ve gerek duyulursa bu dosyaları aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesini sağlamaktır. 

D. HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

Şirketinizin iştigal konusu işlerinin sağlıklı şekilde yürümesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, eksik olanlar tamamlanmaktadır. Bu çalışmalarla şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel sizlere “ koruyucu ve önleyici hukuk hizmeti ” verebilmek ve bu suretle şirketlerinizin sağlıklı gelişmesine katkı yapabilmektir. Şirketinize yapacağımız bu hizmetlerle amaçlanan, şirket saygınlığınızı korumaya yardımcı olmak, hukuksal koruma sağlamak, şirketinizin bugününe ve geleceğine katkı sağlamaktır.

Yol Tarifi